Disclaimer

14 december 2022
versie 1.0

Wij bevestigen de ontvangst van uw levering en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en van de organieke wet 3/2018 van 5 december over de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten, informeren wij u dat de door u verstrekte gegevens zullen worden behandeld door FUTURE CONNECTIONS ESPAÑA SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD SL met CIF B93610376 en gevestigd in MALAGA, om u op de hoogte te houden van HR-kwesties (vacatures, status van uw sollicitatie, enz.) met betrekking tot onze organisatie. Indien uw profiel niet interessant is, worden uw gegevens vernietigd.
De wettelijke basis van de verwerking van uw gegevens is de door u gegeven toestemming.
Uw gegevens worden niet overgedragen, behalve in gevallen waarin er een wettelijke verplichting is of u uw toestemming hebt gegeven.
De verstrekte gegevens worden tot aan de gunning van een functie en/of anderszins voor een periode van maximaal twee jaar bewaard, waarna ze worden vernietigd of totdat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht.
U hebt het recht om bevestiging te krijgen of u in FUTURE CONNECTIONS ESPAÑA SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD SL wij behandelen uw persoonlijke gegevens en daarom hebt u het recht om uw recht op toegang, rectificatie, beperking van verwerking, overdraagbaarheid, verzet tegen de verwerking en verwijdering van uw gegevens uit te oefenen door te schrijven naar het hierboven vermelde adres ansichtkaart of elektronisch [e-mail beveiligd] het bijvoegen van een kopie van de DNI in beide gevallen, evenals het recht om een ​​claim in te dienen bij de Control Authority (aepd.es).
"Ik begrijp dat FUTURE CONNECTIONS ESPAÑA SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD SL is de verwerkingsverantwoordelijke en Zoho Recruit is de verwerker van mijn gegevens. FUTURE CONNECTIONS ESPAÑA SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD SL en zijn gelieerde ondernemingen zullen mijn gegevens alleen gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan nodig is. Ik begrijp dat ik toegang tot mijn gegevens kan vragen door te schrijven naar bovenstaand e-mailadres. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens kunnen worden verwerkt door FUTURE CONNECTIONS ESPAÑA SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD SL en Zoho Recruit, voor wervings- en/of selectieprocessen. Ik heb de leveringsvoorwaarden van de CV gelezen en ga ermee akkoord. Ik begrijp dat als ik dit gegevensbeschermingsbeleid niet accepteer, mijn aanvraag automatisch wordt ingetrokken “.